Centrala sygnalizacji pożarowej: wymagania stawiane jednostkom sterującym w systemach SSP

Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) to jedno z najważniejszych urządzeń wchodzących w skład systemu SSP. Jej funkcjonalność wybiega dalece poza wykrywanie oraz sygnalizowanie wystąpienia pożaru.

Centrale dzięki transmisji sygnałów do torów przewodowych urządzeń liniowych systemu SSP są w stanie automatycznie uruchamiać środki ochrony przeciwpożarowej w chronionym obiekcie. Funkcjonalność ta jest szczególnie pożądana w dużych obiektach budowlanych (np. halach magazynowych, zakładach produkcyjnych, biurowcach, obiektach użyteczności publicznej) wyposażonych w rozbudowane instalacje niskoprądowe.

Instalacje przeciwpożarowe muszą być tak skonstruowane, by zapewniły możliwie jak najszybsze przygotowanie stref pożarowych do ograniczania skutków pożaru i stworzenia prawidłowych warunków ewakuacji z obiektu. Dlatego też centrale sygnalizacji pożarowej – ze względu na ciężar spoczywających na nich obowiązków – stanowią jedne z najważniejszych elementów systemu SSP.

Wymagania stawiane centralom sygnalizacji pożarowej jako jednostkom sterującym

Kluczowym zadaniem CSP jest sterowanie poszczególnymi systemami pożarowymi w obiekcie, określenie ich selektywności, momentu zadziałania oraz synergicznej współpracy. Centrala rozpoczyna swoją pracę od zweryfikowania nadesłanych przez czujki sygnałów informujących o wystąpieniu pożaru. Wszczęcie alarmu uznaje się jako początek pożaru. Centrala Sygnalizacji Pożarowej możesz znaleźć tutaj.

System musi zapewnić natychmiastową detekcję pożaru w każdej strefie obiektu

System sygnalizacji pożarowej musi być tak dobrany, aby był w stanie skutecznie i szybko dokonać detekcji pożaru w każdej chronionej strefie budynku. Niezwykle ważne jest, aby CSP we współpracy z czujkami była w stanie pokryć cały obszar obiektu. Nieprawidłowo skonfigurowana centrala może zaburzyć działanie całego systemu sygnalizacji pożarowej, co wpłynie na jego efektywność i jakość eksploatacji.

Wykrycie pożaru oraz zweryfikowanie kryterium pożarowego poprzez system SSP z prawidłowo dobranym scenariuszem pożaru zapewni natychmiastowe zadziałanie i rozesłanie sygnałów wyzwalających do innych urządzeń współpracujących z systemem SSP. Czujniki będą działać wedle zdefiniowanej matrycy sterowań.

Poszczególne komponenty systemów SSP muszą być ze sobą w pełni kompatybilne

Natychmiastowe transmitowanie sygnałów z czujek systemu determinowane jest przez wykrycie wzrostu temperatury w czasie wystąpienia pożaru lub wykrycie zadymienia. Poza aspektem wzrostu temperatury w czasie oraz detekcji dymu, dobieranie systemów sterujących powinno być uzależnione od kompatybilności poszczególnych komponentów systemu – zarówno pod względem sprzętowym, jak i oprogramowania. Najkorzystniejszą opcją jest systemowe współdziałanie CSP z poszczególnymi elementami systemu SSP w sposób, który pozwala na automatyczne realizowanie zaprogramowanej procedury sterującej. Podobna

Konieczne jest zachowanie nadmiarowości systemów SSP

Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę podczas dobierania CSP do systemów SSP, jest zachowanie odpowiedniej redundancji, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie systemów sygnalizacji pożaru podczas jednokrotnego uszkodzenia urządzenia lub toru transmisji. Przykładem nadmiarowości stosowanych w SSP są rezerwowe źródła zasilania lub pętlowe tory transmisji.

Kategorie
Wyposażenie