Jak wygląda odwodnianie wykopów przy wykorzystaniu igłofiltrów?

Uczynienie wilgotnego podłoża suchym i stabilnym środowiskiem podczas prac wykopowych, odbywających się poniżej naturalnego lustra wody, wymaga zastosowania systemu odwadniania. W tym celu warto przeanalizować możliwe schematy i zdecydować się na jeden konkretny. Z tej perspektywy, warto zwrócić uwagę na możliwość instalacji igłofiltrów, jest to popularna i bardzo skuteczna metoda. Sprawdzi się ona w wielu warunkach, zarówno w małych przedsięwzięciach, jak i dużych projektach budowlanych.

Jak działają igłofiltry?

Mimo niecodziennej nazwy, sposób ich działania nie jest skomplikowany. Podstawowymi elementami konstrukcji są właśnie igłofiltry, rurociąg kolektora ssącego oraz agregat pompowy. Prace należy zacząć od wprowadzenia do gleby igłofiltrów – pojedynczych rur, które mają zwykle średnice wynoszącą od 40 do 50 mm i są długie na 5 lub 7 metrów. Ich wprowadzenie odbywa się za pomocą różnych technik: wpłukiwania, wgłębienia lub metod wiertniczych. O wyborze konkretnej spośród wskazanych przesądzają warunki glebowe. Do najpopularniejszych należy jednak pierwsza, uściślając, w dużym skrócie polega na pompowaniu wody poddanej wysokiemu ciśnieniem. Woda przechodzi przez rurkę umieszczoną w glebie, a następnie dochodzi do etapu właściwego, czyli wprowadzenia do niej igłofiltra.

Standardowo są one lokowane obok lub wokół robót wykopowych w mniej więcej metrowych odległościach. Igłofiltry są łączone z kolektorami ssącymi, a ich ciąg (kolektorów) podłączony z kolei do końcowego elementu – agregatu pompowego. Ten ostatni wytwarza podciśnienie, a dzięki temu powoduje zassanie wody z igłofiltrów i następnie regularne odprowadzanie jej z układu. Prowadzi to, na bieżąco do realnego obniżenia wody w gruncie. Skuteczny obieg igłofiltrów jest w stanie osuszyć i ustabilizować glebę do głębokości około 6 metrów. Wykopy, które sięgają głębiej wymagają jeszcze dodatkowej instalacji stopni na niższym stopniu. Igłofiltry zwykle nie dostarczają dużych ilości wody, oscyluje to około 20 litrów na minutę.

Zalety igłofiltrów

Odwadnianie przy ich pomocy jest jedną z najpopularniejszych metod odwadniania, jakie są oferowane przez rynek tej branży. Nietrudno się dziwić rozwiązanie jest ekonomiczne i nietrudne, a wyjątkowo efektywne. Dużą zaletą jest możliwość ich wykorzystywania w wielu warunkach glebowych, technika jest wszechstronna i elastyczna. Podczas montowania w odpowiednio małych odstępach jesteśmy w stanie uzyskać stabilny grunt, który umożliwi efektywne i przede wszystkim bezpieczne roboty wykopowe. Co więcej, istnieje możliwość wielorazowego wykorzystania danej instalacji podczas realizacji różnych projektów.

 

Kategorie
Poradniki