Na czym polega palowanie fundamentów?

Palowanie fundamentów to proces, który jest w budownictwie często nieodzowny. Na czym on polega i co pozwala osiągnąć?

Czym jest palowanie fundamentów?

Nie każde podłoże równie dobrze nadaje się pod budowę. Nie wszędzie fundamenty można równie dobrze i mocno osadzić. Niektóre rodzaje gruntu, takie jak torfy, luźne nasypy, namuły czy komunalne odpady, charakteryzują się niewielką nośnością oraz dużą podatnością na odkształcenia. Należy więc podczas budowy przenieść obciążenia na głębsze, wytrzymalsze warstwy gruntu. W tym celu wykonuje się palowanie.

Znajduje ono również zastosowanie w sytuacji, gdy na fundament i grunt będą przenoszone duże obciążenia skupione, jak ma to miejsce w przypadku obiektów typu wieżowego, wysokich budynków czy mostowych podpór. Ponadto palowanie wykonuje się, aby stabilizować skarpy oraz wzmacniać fundamenty już istniejące.

Dobrze, ale na czym palowanie fundamentów właściwie polega? Otóż w procesie tym chodzi o to, aby głęboko w gruncie osadzić specjalne pale, które będą przekazywać obciążenia w sposób pośredni. Takie palowanie fundamentów wykonuje m.in. Keller, a by było ono skuteczne, pale muszą być wykonane w odpowiedniej technologii i właściwie dobrane.

Jak wykonuje się palowanie fundamentów?

Na początek należy przeprowadzić badania geotechniczne. Trzeba rozpoznać skład i nośność podłoża, aby móc dobrać odpowiedni rodzaj pali oraz taką głębokość ich posadowienia, która zapewni całej konstrukcji stabilność. Dobierając odpowiednią technologię pali, należy wziąć pod uwagę nie tylko warunki gruntowe, ale także ekonomiczne, założenia konstrukcyjne i wymogi bezpieczeństwa.

Wykonuje się analizę obliczeniową, która pozwala wyznaczyć siły działające w palach oraz siły wewnętrzne działające w fundamencie. Określa się nośność i przemieszczenia fundamentu oraz warunki, w których powinno się go wykonać.

Kolejnym krokiem jest wykonanie kontrolnych badań nośności i jakości palowania – przeprowadzane są próbne obciążenia statyczne i dynamiczne. Wreszcie można przystąpić do posadawiania pali. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić jeszcze kontrolę posadowienia, rzetelnie ocenić wykonaną pracę, wykonać pomiar osiadania i ocenę przemieszczeń.

Jakie są technologie palowania?

Jest kilka różnych technologii, w których mogą być wykonane pale fundamentowe. Pale wiercone CFA wykonuje się wkręcając w podłoże ciągły świder o pustym rdzeniu. Po osiągnięciu zamierzonej głębokości, podnosi się świder, jednocześnie przez rurę rdzeniową podając pod ciśnieniem beton.

Pale FDP wykonywane są przez wkręcanie świdra w grunt, co powoduje jego dogęszczenie w obrębie pobocznicy pala. Później świder jest podnoszony, a przez otwór w jego trzonie podawana jest betonowa mieszanka.

Pale VDP tworzone są w taki sposób, że w grunt wwibrowuje się stalową rurę o szczelnie zamykanej podstawie. Podczas tego procesu grunt jest rozpychany na boki i w ten sposób dogęszczone zostaje podłoże zarówno pod podstawą pala, jak i wzdłuż jego pobocznicy. Przy wyciąganiu rury przez jej podstawę wlewany jest beton. Jeszcze innym typem pali są SDP, które wykonuje się palownicą, łączącą działanie momentu obrotowego i siły wciskającej.

Kategorie
Poradniki